Ile kosztuje tłumaczenie umowy o pracę?

tłumaczenia umów

W dobie niemal nieograniczonej mobilności siły roboczej coraz więcej osób podejmuje zatrudnienie poza granicami kraju. Często wiąże się to z wypełnianiem dokumentów w języku obcym i koniecznością wykonania ich przekładu. Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem poświęconym problematyce wyceny tłumaczeń umowy o pracę. Prezentujemy najważniejsze kwestie wpływające na wysokość opłat oraz aktualne stawki, jakie pobiera tłumacz przysięgły na terenie Katowic i pobliskich miejscowości.

Dlaczego należy przetłumaczyć umowę o pracę?

Przekład umowy o pracę bywa niezbędny dla pełnego zrozumienia jej zapisów. Choć jego wykonanie nie jest wymagane prawnie, stanowi również ogromne udogodnienie dla urzędników państwowych. W przypadku kontraktów sporządzonych w dwóch wersjach językowych tłumaczenie pozwoli zweryfikować całkowitą zgodność treści obu przygotowanych wersji.

Od czego zależy cena tłumaczenia?

Cena za tłumaczenie w dużej mierze zależy od jego rodzaju. Translacja uwierzytelniona (wykonywana przez tłumacza przysięgłego) jest z reguły droższa od zwykłej, pozbawionej mocy prawnej. Z większymi kosztami należy się także liczyć w przypadku, gdy zamawiamy przekład techniczny lub specjalistyczny. Tego typu zadanie wymaga znajomości fachowego słownictwa branżowego, które często bywa obce nawet native speakerom.

W kwestii kosztów tłumaczeń wiele zależy również od języka przekładu. Najpopularniejsze (i najniżej wyceniane) to aktualnie angielski, niemiecki i rosyjski (średnio 35-70 zł za stronę A4). Większą opłatę za swoją usługę pobierze tłumacz zwykły lub przysięgły języka holenderskiego, hiszpańskiego lub estońskiego.

Jak obliczane są koszty tłumaczenia?

Metody wyceny pracy nad tłumaczeniami są zróżnicowane i zależą od preferencji danego przedsiębiorstwa. Popularnym rozwiązaniem (stosowanym również przez Logos) jest naliczanie opłat na podstawie stron rozliczeniowych – 1500 znaków ze spacjami dla przekładu zwykłego oraz 1125 znaków dla uwierzytelnionego.

Inaczej wygląda kwestia wynagrodzeń tłumaczy przysięgłych – tutaj ceny są ustalone prawnie. Stawki, jakie należy zapłacić za stronę translacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2019, prezentujemy w poniższej tabeli.

JęzykPrzekład na j. polskiPrzekład z j. polskiego
angielski, niemiecki, francuski, rosyjski34,50 zł45,11 zł
łaciński, inny europejski37,16 zł53,07 zł
pozaeuropejski, posługujący się alfabetem łacińskim45,11 zł61,04 zł
pozaeuropejski, posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami50,42 zł74,31 zł

Logos – wysokiej jakości tłumaczenia umów

Choć cena pobierana za przekład umowy o pracę zależy od wielu czynników, najważniejszą rolę odgrywają rodzaj i stopień trudności przekładu. Biuro tłumaczeń Logos oferuje wysokiej jakości tłumaczenia ekspresowe na niemiecki, hiszpański i wiele innych języków. Wyróżnia nas najwyższa staranność oraz szybkość realizacji zleceń. Istnieje możliwość wykonania translacji uwierzytelnionych, jakie realizuje wykwalifikowany tłumacz przysięgły rosyjskiego, ukraińskiego bądź też innego języka europejskiego. Zapraszamy do skorzystania z usług.

Na czym polega nostryfikacja dyplomów?

tłumacz

Globalizacja oferuje nam ogromne możliwości, jeżeli chodzi o rozwój zawodowy. Aby móc bez przeszkód wejść na niemiecki, włoski bądź hiszpański rynek pracy, warto dokonać nostryfikacji dyplomu. W artykule wyjaśniamy, na czym polega ta procedura oraz jakich korzyści może dostarczyć wnioskującemu. Prezentujemy zestaw wymaganych dokumentów, poruszając przy tym kwestię ich translacji. Zapraszamy do sprawdzenia, w jakich sytuacjach wystarczy tłumaczenie zwykłe, a w jakich należy skorzystać z usług tłumacza przysięgłego.

Czym jest nostryfikacja dyplomu?

Nostryfikacja dyplomu jest procesem ukierunkowanym na uznanie wykształcenia zdobytego poza granicami danego kraju. Polega na dokonaniu porównania uzyskanych kwalifikacji z tymi, jakie dana osoba nabyłaby, studiując na uczelni nostryfikującej.

Szczegółowej ocenie podlegają:

 • program i czas trwania studiów,
 • efekty nauki,
 • uprawnienia zawodowe i zrealizowane praktyki.

W przypadku stwierdzenia istotnych różnic wnioskujący może zostać wezwany do uzupełnienia wiedzy w danej dziedzinie i przejścia określonych egzaminów.

Rolę podmiotu nostryfikującego odgrywają uczelnie mające kategorię naukową A+, A albo B+ w danej dyscyplinie nauki. Za postępowanie pobierana jest opłata w wysokości nie większej niż 50% wynagrodzenia profesora.

Dlaczego warto starać się o nostryfikację dyplomu?

Pomyślne uzyskanie nostryfikacji dyplomu to dla wnioskującego doskonały sposób na to, by wyrównać swoje szanse na docelowym rynku pracy. Stanowi formalne potwierdzenie nabycia konkretnych kwalifikacji, które uprawniają do ubiegania się o posadę w wybranym zawodzie. Dzięki uznaniu uzyskanego stopnia zawodowego nie ma konieczności ponownego rozpoczynania ścieżki kariery. Zamiast tego możliwe jest natychmiastowe uzyskanie posady w pełni odpowiadającej kompetencjom.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Procedurę rozpoczyna złożenie wniosku, do którego dołącza się komplet dokumentów:

 • dyplom ukończenia studiów,
 • świadectwo lub dyplom, na podstawie którego wnioskujący został przyjęty na uczelnię wyższą,
 • źródła umożliwiające ocenę przebiegu zdobywania wiedzy oraz uzyskiwanych efektów nauki.

Warto podkreślić, że uczelnia nostryfikująca może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia powyższej dokumentacji na odpowiedni język.

Jaki typ tłumaczenia będzie wystarczający?

Odpowiedź na powyższe pytanie zależy od typu rozpatrywanego dokumentu. W przypadku świadectw i dyplomów wystarczy tłumaczenie zwykłe. Źródła wykorzystywane w celu oceny uzyskanych efektów uczenia się wymagają natomiast przekładu uwierzytelnionego, za który odpowiada certyfikowany tłumacz przysięgły danego języka (np. angielskiego).

Logos – profesjonalne tłumaczenia dyplomów

Jeżeli ubiegasz się o nostryfikację dyplomu i potrzebujesz przekładu, zapraszamy do zapoznania się z ofertą biura Logos. Od 20 lat proponujemy Klientom tłumaczenia ekspresowe m.in. z niemieckiegohiszpańskiego w Katowicach, a także okolicznych miejscowościach. W biurze usługi świadczy również tłumacz włoski, języka czeskiego, ukraińskiego, francuskiego, a nawet holenderskiego. Wyróżnia nas profesjonalizm, efektywność komunikacji i szybkość realizacji zamówień.

Tłumaczenie dokumentów do rejestracji pojazdu

Tłumaczenie dokumentów do rejestracji pojazdu

Rejestracja pojazdu zakupionego za granicą wymaga przygotowania obszernej dokumentacji. Wiele osób sprowadzających auta z Niemiec zastanawia się, czy należy wykonać niemiecko-polski przekład umów i oświadczeń. W naszym artykule rozwiewamy wątpliwości związane z tłumaczeniem dokumentów kupna-sprzedaży i samochodu, w tym szczególnie ważną kwestię translacji dowodu rejestracyjnego. Zapraszamy do lektury!

Czy tłumaczenie dowodu rejestracyjnego jest obowiązkowe?

Omawianą kwestię na gruncie prawa polskiego reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. Zgodnie z jego postanowieniami tłumaczenie dowodu rejestracyjnego pojazdu nie jest obowiązkowe, jeżeli został on zakupiony w kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). W pozostałych przypadkach dostarczenie przekładu stanowi obowiązek właściciela auta.

Pomimo braku wymogu prawnego, kierowca musi być przygotowany na wykonanie translacji na prośbę właściwego organu rejestrującego. Wątpliwości w największym stopniu mogą dotyczyć treści niezharmonizowanych na poziomie międzynarodowym, np. różnego typu adnotacji urzędowych. Wyjątek od tej reguły stanowi część związana z ujednoliconymi kodami, które stosuje się wyłącznie w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Jakie dokumenty należy przetłumaczyć obowiązkowo?

Niezależnie od kraju pochodzenia pojazdu, istnieje obowiązek tłumaczenia pozostałych dokumentów wymaganych do zarejestrowania auta. Poza omówionym uprzednio dowodem rejestracyjnym są to:

 • faktura lub umowa kupna-sprzedaży,
 • karta pojazdu (jeżeli została wydana),
 • potwierdzenie opłaty wyrejestrowania samochodu za granicą,
 • zaświadczenie o przebytym badaniu technicznym,
 • dowód opłacenia akcyzy i wniesienia opłaty w urzędzie komunikacyjnym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa tłumaczenia powyższych dokumentów należy dołączyć do wniosku o rejestrację lub wyrejestrowanie pojazdu.

Kto może dokonać tłumaczenia dokumentów do rejestracji pojazdu?

Przepisy prawa dokładnie określają również, kto może podjąć się przetłumaczenia dokumentacji do rejestracji pojazdu. Ze względu na dużą wagę umów i oświadczeń, mogą to być wyłącznie osoby zaufania publicznego, o potwierdzonych na piśmie kwalifikacjach. Do uprawnionych specjalistów należą tłumacz przysięgły danego języka (np. niemieckiego) oraz konsul kraju, z którego pojazd był importowany.

Logos – profesjonalne tłumaczenia dokumentacji

Nabycie pojazdu za granicą wiąże się ze sporządzeniem obszernej dokumentacji, która w zdecydowanej większości musi zostać przetłumaczona. Ze względu na swoją rangę, tego typu przekład może być wykonany wyłącznie przez uprawnionych do tego specjalistów. Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem tłumaczenia na jeden z języków europejskich (np. niemiecki), zapraszamy do zapoznania się z ofertą biura Logos. Proponujemy zróżnicowane tłumaczenia ekspresowe, w tym usługi tłumacza przysięgłego w Katowicach. Wyróżnia nas wysoka jakość świadczeń, korzystny zakres cen oraz szybkość realizacji zleceń.