Na czym polega nostryfikacja dyplomów?

tłumacz

Globalizacja oferuje nam ogromne możliwości, jeżeli chodzi o rozwój zawodowy. Aby móc bez przeszkód wejść na niemiecki, włoski bądź hiszpański rynek pracy, warto dokonać nostryfikacji dyplomu. W artykule wyjaśniamy, na czym polega ta procedura oraz jakich korzyści może dostarczyć wnioskującemu. Prezentujemy zestaw wymaganych dokumentów, poruszając przy tym kwestię ich translacji. Zapraszamy do sprawdzenia, w jakich sytuacjach wystarczy tłumaczenie zwykłe, a w jakich należy skorzystać z usług tłumacza przysięgłego.

Czym jest nostryfikacja dyplomu?

Nostryfikacja dyplomu jest procesem ukierunkowanym na uznanie wykształcenia zdobytego poza granicami danego kraju. Polega na dokonaniu porównania uzyskanych kwalifikacji z tymi, jakie dana osoba nabyłaby, studiując na uczelni nostryfikującej.

Szczegółowej ocenie podlegają:

 • program i czas trwania studiów,
 • efekty nauki,
 • uprawnienia zawodowe i zrealizowane praktyki.

W przypadku stwierdzenia istotnych różnic wnioskujący może zostać wezwany do uzupełnienia wiedzy w danej dziedzinie i przejścia określonych egzaminów.

Rolę podmiotu nostryfikującego odgrywają uczelnie mające kategorię naukową A+, A albo B+ w danej dyscyplinie nauki. Za postępowanie pobierana jest opłata w wysokości nie większej niż 50% wynagrodzenia profesora.

Dlaczego warto starać się o nostryfikację dyplomu?

Pomyślne uzyskanie nostryfikacji dyplomu to dla wnioskującego doskonały sposób na to, by wyrównać swoje szanse na docelowym rynku pracy. Stanowi formalne potwierdzenie nabycia konkretnych kwalifikacji, które uprawniają do ubiegania się o posadę w wybranym zawodzie. Dzięki uznaniu uzyskanego stopnia zawodowego nie ma konieczności ponownego rozpoczynania ścieżki kariery. Zamiast tego możliwe jest natychmiastowe uzyskanie posady w pełni odpowiadającej kompetencjom.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Procedurę rozpoczyna złożenie wniosku, do którego dołącza się komplet dokumentów:

 • dyplom ukończenia studiów,
 • świadectwo lub dyplom, na podstawie którego wnioskujący został przyjęty na uczelnię wyższą,
 • źródła umożliwiające ocenę przebiegu zdobywania wiedzy oraz uzyskiwanych efektów nauki.

Warto podkreślić, że uczelnia nostryfikująca może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia powyższej dokumentacji na odpowiedni język.

Jaki typ tłumaczenia będzie wystarczający?

Odpowiedź na powyższe pytanie zależy od typu rozpatrywanego dokumentu. W przypadku świadectw i dyplomów wystarczy tłumaczenie zwykłe. Źródła wykorzystywane w celu oceny uzyskanych efektów uczenia się wymagają natomiast przekładu uwierzytelnionego, za który odpowiada certyfikowany tłumacz przysięgły danego języka (np. angielskiego).

Logos – profesjonalne tłumaczenia dyplomów

Jeżeli ubiegasz się o nostryfikację dyplomu i potrzebujesz przekładu, zapraszamy do zapoznania się z ofertą biura Logos. Od 20 lat proponujemy Klientom tłumaczenia ekspresowe m.in. z niemieckiegohiszpańskiego w Katowicach, a także okolicznych miejscowościach. W biurze usługi świadczy również tłumacz włoski, języka czeskiego, ukraińskiego, francuskiego, a nawet holenderskiego. Wyróżnia nas profesjonalizm, efektywność komunikacji i szybkość realizacji zamówień.

Tłumaczenie dokumentów do rejestracji pojazdu

Tłumaczenie dokumentów do rejestracji pojazdu

Rejestracja pojazdu zakupionego za granicą wymaga przygotowania obszernej dokumentacji. Wiele osób sprowadzających auta z Niemiec zastanawia się, czy należy wykonać niemiecko-polski przekład umów i oświadczeń. W naszym artykule rozwiewamy wątpliwości związane z tłumaczeniem dokumentów kupna-sprzedaży i samochodu, w tym szczególnie ważną kwestię translacji dowodu rejestracyjnego. Zapraszamy do lektury!

Czy tłumaczenie dowodu rejestracyjnego jest obowiązkowe?

Omawianą kwestię na gruncie prawa polskiego reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. Zgodnie z jego postanowieniami tłumaczenie dowodu rejestracyjnego pojazdu nie jest obowiązkowe, jeżeli został on zakupiony w kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). W pozostałych przypadkach dostarczenie przekładu stanowi obowiązek właściciela auta.

Pomimo braku wymogu prawnego, kierowca musi być przygotowany na wykonanie translacji na prośbę właściwego organu rejestrującego. Wątpliwości w największym stopniu mogą dotyczyć treści niezharmonizowanych na poziomie międzynarodowym, np. różnego typu adnotacji urzędowych. Wyjątek od tej reguły stanowi część związana z ujednoliconymi kodami, które stosuje się wyłącznie w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Jakie dokumenty należy przetłumaczyć obowiązkowo?

Niezależnie od kraju pochodzenia pojazdu, istnieje obowiązek tłumaczenia pozostałych dokumentów wymaganych do zarejestrowania auta. Poza omówionym uprzednio dowodem rejestracyjnym są to:

 • faktura lub umowa kupna-sprzedaży,
 • karta pojazdu (jeżeli została wydana),
 • potwierdzenie opłaty wyrejestrowania samochodu za granicą,
 • zaświadczenie o przebytym badaniu technicznym,
 • dowód opłacenia akcyzy i wniesienia opłaty w urzędzie komunikacyjnym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa tłumaczenia powyższych dokumentów należy dołączyć do wniosku o rejestrację lub wyrejestrowanie pojazdu.

Kto może dokonać tłumaczenia dokumentów do rejestracji pojazdu?

Przepisy prawa dokładnie określają również, kto może podjąć się przetłumaczenia dokumentacji do rejestracji pojazdu. Ze względu na dużą wagę umów i oświadczeń, mogą to być wyłącznie osoby zaufania publicznego, o potwierdzonych na piśmie kwalifikacjach. Do uprawnionych specjalistów należą tłumacz przysięgły danego języka (np. niemieckiego) oraz konsul kraju, z którego pojazd był importowany.

Logos – profesjonalne tłumaczenia dokumentacji

Nabycie pojazdu za granicą wiąże się ze sporządzeniem obszernej dokumentacji, która w zdecydowanej większości musi zostać przetłumaczona. Ze względu na swoją rangę, tego typu przekład może być wykonany wyłącznie przez uprawnionych do tego specjalistów. Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem tłumaczenia na jeden z języków europejskich (np. niemiecki), zapraszamy do zapoznania się z ofertą biura Logos. Proponujemy zróżnicowane tłumaczenia ekspresowe, w tym usługi tłumacza przysięgłego w Katowicach. Wyróżnia nas wysoka jakość świadczeń, korzystny zakres cen oraz szybkość realizacji zleceń.

Tłumaczenie umów kupna samochodu z języka niemieckiego

Tłumaczenie umów kupna samochodu z języka niemieckiego

Import samochodów z Niemiec od lat cieszy się wyjątkową popularnością. Szacuje się, że w 2018 roku aż połowa zakupionych aut pochodziła właśnie z tego kraju. Dlatego w artykule rozwiewamy wszelkie wątpliwości związane z kwestią tłumaczenia obcojęzycznych umów kupna-sprzedaży. Wskazujemy aktualne przepisy prawne w tym zakresie oraz korzyści wynikające z dokonania przekładu z języka niemieckiego. Zapraszamy do lektury!

Czy tłumaczenie umowy kupna-sprzedaży jest obowiązkowe?

Na gruncie prawa polskiego kwestię translacji dokumentów do rejestracji auta reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. Zgodnie z jego zapisami wykonanie tłumaczenia umowy kupna-sprzedaży jest obowiązkiem właściciela pojazdu. Przekład wraz z oryginałem należy dołączyć do wniosku o rejestrację lub wyrejestrowanie samochodu.  

Dlaczego należy dokonać tłumaczenia umowy kupna-sprzedaży auta?

Dokonanie translacji umowy kupna auta to często jedyny sposób na to, aby jej postanowienia były jasne dla każdego czytelnika. Urzędnicy nie muszą znać języka obcego – tym bardziej niemieckiego, który wciąż jest względnie mało popularny. Warto mieć także na uwadze to, że kontrakty handlowe są przepełnione fachowym słownictwem branżowym, które może być niezrozumiałe dla osób postronnych.

Przekładu należy dokonać również wtedy, jeżeli umowy zostały sporządzone w różnych językach. Wynika to z niepewności urzędników co do tego, że wariant polski oraz niemiecki zawierają dokładnie tę samą treść. Takie potwierdzenie może dostarczyć jedynie podpis tłumacza, mającego kwalifikacje wymagane prawem.

Kto może przetłumaczyć dokumentację handlową?

Ze względu na swoją specyfikę dokumenty handlowe (w tym umowa kupna-sprzedaży) mogą być przetłumaczone wyłącznie przez osoby zaufania publicznego. W przypadku importu pojazdów zza naszej zachodniej granicy translację może wykonać tłumacz przysięgły języka niemieckiego lub konsul Niemiec. Przygotowany w taki sposób przekład przejawiać będzie pełną, uwierzytelnioną prawnie zgodność z oryginałem.

Jakie jeszcze dokumenty rejestracyjne należy przetłumaczyć?

Przedstawienie tłumaczenia umowy kupna-sprzedaży nie jest wystarczające do tego, aby móc zarejestrować importowany samochód.

Do wniosku należy załączyć także przetłumaczone:

 • dowód rejestracyjny (import spoza UE),
 • kartę pojazdu,
 • potwierdzenie opłaty wyrejestrowania auta za granicą,
 • dowód opłacenia akcyzy i wniesienia opłaty w urzędzie komunikacyjnym,
 • zaświadczenie o przebytym badaniu technicznym.

Logos – profesjonalne tłumaczenia umów handlowych

Rejestracja samochodu sprowadzonego z Niemiec wiąże się z koniecznością profesjonalnych przekładów licznych dokumentów handlowych. Wybierając ofertę Logos, możesz skorzystać z usług tłumacza przysięgłego języka niemieckiego na terenie Katowic i okolicznych miejscowości. Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów, obecnych na rynku od 20 lat. Wyróżniają nas profesjonalizm, indywidualne podejście do Klienta, a także szybkość realizacji zamówień. Sprawdź!

Język niemiecki – dlaczego warto się go uczyć?

Jednym z częściej używanych języków obcych w Europie zaraz obok angielskiego jest niemiecki. Ze względu na trudną wymowę i skomplikowaną gramatykę nie do końca jest lubiany oraz doceniany. Tymczasem to język wynalazców i innowatorów, który otwiera szerokie możliwości biznesowe. W tym artykule prezentujemy Ci najważniejsze powody, dla których warto jak najszybciej rozpocząć jego naukę! Zapraszamy!

1. Niemiecki – jeden z najczęściej używanych języków w Europie

Zacznijmy od tego, że język niemiecki jest rozpowszechniony na całym świecie. Posługują się nim nie tylko rodowici mieszkańcy Niemiec. Znając niemieckojęzyczne słownictwo, bez trudu porozumiesz się z obywatelem Austrii, Szwajcarii, Luksemburgu czy Belgii. Niemiecki jest również językiem ojczystym wielu mniejszości zasiedlających tereny północnych Włoch, wschodniej Francji, Danii oraz Rumunii.

2. Znajomość niemieckiego to większa szansa na karierę nie tylko w Polsce

Marzysz o zostaniu fizykiem kwantowym? Myślisz o karierze w motoryzacji? A może chcesz pracować jako tłumacz niemieckiego? (https://www.logos-tlumaczenia.pl/tlumacz-niemiecko-polski-katowice/) Pod wieloma względami język niemiecki jest niemalże tak samo ważny, jak angielski. Znajomość podstaw niemieckiego jest przydatna w wielu dziedzinach nauki. Nie sposób też nie wspomnieć, że Niemcy stanowią niezwykle atrakcyjny ośrodek dla inwestorów zagranicznych. To właśnie tam swoje siedziby ma wiele międzynarodowych koncernów takich jak BMW, Bosch, Siemens czy Volkswagen.

3. Nauka niemieckiego rozwija pamięć, kreatywność i logiczne myślenie

Zostało naukowo udowodnione, że nauka języka obcego wpływa na poprawę pamięci oraz sprawności umysłowej. Uczenie się nowych słówek jest szczególnie pożyteczne dla osób starszych, które w ten sposób mogą ćwiczyć obie półkule, aczkolwiek nie tylko. Język niemiecki pod względem słowotwórstwa jest bardzo elastyczny i niejednokrotnie zaskakujący. W wielu przypadkach wystarczy połączyć ze sobą dwa wyrazy, aby otrzymać zupełnie nowe słowo. W stymulowaniu szarych komórek pomocne jest zwłaszcza uczenie się niemieckich rzeczowników z towarzyszącymi im rodzajnikami, które rzadko pokrywają się z polskimi odpowiednikami.

4. Dzięki niemieckiemu poczujesz się komfortowo w każdym zakątku Europy

Niemcy należą nie tylko do najlepiej rozwiniętych krajów gospodarczych na świecie. W skali światowej bardzo dużo też podróżują. Jeśli lubisz spędzać wolny czas na poznawaniu nowych stron świata, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w trakcie wyjazdu spotkasz kogoś… z Niemiec! Znając język niemiecki na poziomie komunikatywnym, z łatwością porozumiesz się w większości państw Europy. Obywatele Niemiec chętnie odwiedzają też nasz kraj. Często też obierają kierunki śródziemnomorskie: Grecję, Chorwację, Turcję, Hiszpanię, Czarnogórę.

5. Poznasz niemiecką kulturę, sztukę i różnorodność

Jeszcze jednym argumentem przemawiającym za tym, że warto uczyć się języka niemieckiego, jest możliwość poznania niezwykle bogatej kuchni, architektury oraz sztuki tego kraju. Czy wiedziałeś, że w Niemczech występuje około trzystu rodzajów pieczywa, ponad tysiąc wariantów kiełbasy i blisko sześć tysięcy gatunków piwa? Nie sposób też nie wspomnieć o bogatym dziedzictwie kulturowym Niemiec. Johann Wolfgang von Goethe, Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Friedrich Nietzsche – to zaledwie garstka niemieckojęzycznych geniuszy, których nazwiska po dziś dzień wspominane są na całym świecie. Znając język niemiecki, możesz zaczytywać się w oryginałach największych dzieł, poszerzając swoją wiedzę na temat kultury tego państwa.

Niemiecki wcale nie jest tak skomplikowany, jak myślisz!

Jak się okazuje, istnieje wiele powodów, dla których warto już dziś rozpocząć naukę języka niemieckiego. Jego znajomość nie tylko otwiera drzwi do kariery zawodowej, ale też umożliwia nawiązywanie kontaktów w trakcie podróży oraz pozwala lepiej zrozumieć dziedzictwo tego kraju. Nie musisz być od razu zawodowym mówcą. Wystarczy, że będziesz posługiwać się językiem na poziomie średnio zaawansowanym. A w razie trudności zawsze możesz zgłosić się do naszego biura tłumaczeń (https://www.logos-tlumaczenia.pl/kontakt/). Sprawdź!

Dlaczego wciąż poszukiwane są tłumaczenia języka angielskiego?

Jeszcze do niedawna mało kto biegle posługiwał się językiem angielskim. Dzisiaj jego znajomość jest już standardem i nikogo nie dziwi. Pomimo tego wciąż poszukiwane są profesjonalne tłumaczenia i przekłady lingwistyczne. Skąd tak duże zapotrzebowanie na usługi translatorskie i jak znaleźć dobrego tłumacza języka angielskiego? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym artykule. Sprawdź!

Angielski – najbardziej przyszłościowy język obcy?

Jak już wspomnieliśmy we wstępie, znajomość języka angielskiego to obecnie absolutna podstawa. Jego nauka to doskonała inwestycja, dlatego edukację coraz częściej rozpoczynają już dzieci w wieku przedszkolnym. Umiejętność komunikowania się w tym języku ma znaczenie nie tylko dla pracy zawodowej. Jest również bardzo przydatna podczas rozwoju osobistego, prywatnych podróży za granicę. Biorąc pod uwagę globalizację i dynamiczny rozwój handlu międzynarodowego, angielski bez wątpienia jest jednym z najbardziej przyszłościowych języków obcych.

Skąd tak duże zapotrzebowanie na tłumaczenia języka angielskiego?

Z usług translatorskich coraz częściej korzystają rozbudowane firmy i korporacje, które zlecają tłumaczenia ważnych dokumentów. Przekłady zazwyczaj dotyczą umów pracowniczych, biznesplanów, kontraktów, a także instrukcji obsługi różnych urządzeń. Otwarte granice oraz wolny handel sprawiają, że z biurami tłumaczeń nawiązują współpracę przedsiębiorstwa:

 • kosmetyczne,
 • farmaceutyczne,
 • motoryzacyjne,
 • finansowe,
 • wydawnictwa.

Rosnące zapotrzebowanie na tłumaczenia z zakresu języka angielskiego jest także związane z migracjami ludności. Coraz częściej wyjeżdżamy za granicę zarówno w celach zawodowych, jak i prywatnych. Gdy dana osoba pragnie podjąć pracę za granicą, zazwyczaj wymaga się od niej przedstawienia dokumentów w języku angielskim. W takiej sytuacji pomoc profesjonalnego tłumacza jest niezbędna. W ostatnich latach popularne stało się też leczenie w zagranicznych klinikach. Z tego względu na brak zleceń nie mogą narzekać tłumacze medyczni, którzy zajmują się przekładami kart szpitalnych, wyników badań, dokumentacji chorób itp.

Dlaczego mimo znajomości angielskiego tłumacze wciąż są potrzebni?

Wiąże się to przede wszystkim z faktem, że większość osób nie zna języka na wystarczającym poziomie, by samodzielnie podjąć się przetłumaczenia umowy o pracę czy innego dokumentu. Co więcej, przekład wykonany na własną rękę często zawiera błędy, które nie są mile widziane np. u pracodawców. Tłumacze realizujący usługi translatorskie są także nieodzowni w sytuacjach, kiedy przetłumaczone dokumenty muszą zostać uwierzytelnione.

Uwierzytelnienie przez tłumacza przysięgłego (https://www.logos-tlumaczenia.pl/tlumacz-przysiegly-z-jezyka-angielskiego-katowice/) jest wymagane między innymi w przypadku:

 • aktów małżeńskich,
 • świadectw, dyplomów,
 • dowodów rejestracyjnych,
 • aktów notarialnych,
 • zaświadczeń o niekaralności.

Po czym poznać profesjonalnego tłumacza języka angielskiego?

Jeśli potrzebujesz tłumaczenia na najwyższym poziomie, powinieneś zlecić je rzetelnemu i doświadczonemu lingwiście. Obecnie tłumaczeń często dokonują studenci, którzy w ten sposób chcą dorobić sobie do budżetu. Jeżeli tekst jest prosty i nieskomplikowany, wówczas nic nie stoi na przeszkodzie, aby podjąć współpracę z taką osobą. Jeśli jednak masz do przełożenia wielostronicową instrukcję obsługi, ulotkę preparatu medycznego lub druk urzędowy, wtedy o wiele lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług profesjonalnego biura tłumaczeń. Firmy zajmujące się przekładami zatrudniają tłumaczy z wykształceniem kierunkowym, którzy są w stanie podjąć się przekładu praktycznie każdego dokumentu nawet pod presją czasu.

Potrzebujesz tłumaczenia? Zgłoś się do biura LOGOS!

Popularność język angielskiego jest ogromna, jednak nie każdy jest w stanie samodzielnie przetłumaczyć tekst z języka angielskiego na polski i na odwrót. Jeśli potrzebujesz pomocy z zakresu translacji, zachęcamy do kontaktu z biurem tłumaczeń LOGOS z Katowic (https://www.logos-tlumaczenia.pl/kontakt/). Wybierając nasze usługi, możesz liczyć na terminowość, elastyczność i bezbłędność, gdyż język angielski nie ma przed nami żadnych tajemnic!

Jak napisać maila po angielsku

E-mail to nic innego jak list w formie elektronicznej. W związku z tym w przypadku pisania e-maili stosuje się takie same zasady jak w przypadku pisania tradycyjnych listów. Podobnie jak w przypadku listów, e-maile dzieli się na formalne i nieformalne.

Nieformalne e-maile to wiadomości pisane do znajomych, rodziny, kolegów/koleżanek z pracy, itp. W ich przypadku nie ma praktycznie obowiązujących konwenansów. Piszemy często skrótami, niedbale, z literówkami lub innymi błędami językowymi, gdyż na pierwszym planie jest szybkość przekazania danych informacji, nie zaś ich styl. W tego typu wiadomościach bardzo często można spotkać skróty: ASAP (as soon as possible) – najszybciej, jak to możliwe, TTYL (talk to you later) – napiszę później, BTW (by the way) – a propos, czy FYI (for your information) – dla twojej informacji.

W przypadku maila formalnego należy z kolei przestrzegać zasad stosowanych w oficjalnej korespondencji pisanej.
Taką wiadomość należy rozpocząć od wyrażenia “Dear Sir/Madam” – “Szanowny Panie/Szanowna Pani”, lub ogólnego wyrażenia “To whom it may concern” – “Do wszystkich zainteresowanych”. Warto też pamiętać o tym, aby mail oficjalny zawierał temat.

W dalszej części można użyć takich wyrażeń jak “I am writing in connection with/with reference to/with regard to” – “Piszę w związku z”, “With reference to….” – “W nawiązaniu do…” oraz wiele innych wyrażeń w zależności od kontekstu oraz zamiaru autora. Jeśli przesyłamy załącznik możemy użyć wyrażenia “Please find attached” – “W załączeniu”.

Na zakończenie warto użyć wyrażania “I am looking forward to hearing from you” – “Czekam na odpowiedź z Pana/Pani strony” czy też “Yours sincerely”, “Yours faithfully” – “Z poważaniem”.

W przypadku wątpliwości co do tłumaczenia poszczególnych słów warto czasem też warto wesprzeć się słownikiem tradycyjnym lub online.

Warto też pamiętać o często popełnianych błędach

 1. Brak imienia (nazwiska) przy pożegnaniu
 2. Brak załącznika, mimo iż z treści maila wynika, że powinien on być dołączony.
 3. Odpowiadanie jednej osobie, zamiast wszystkim dołączonym do korespondencji.
 4. Zwlekanie z odpowiedzią lub nawet brak odpowiedzi

Jak czytać książki w języku obcym

Czytanie książek w języku obcym wymaga sporych umiejętności językowych. Należy przede wszystkim znać dobrze lub bardzo dobrze gramatykę danego języka obcego. Jest to niezbędne, aby móc rozpoznać czy dane zdanie lub fragment dotyczy przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości, czy mowa jest o trybie przypuszczającym, oznajmującym itp. Znajomość słownictwa nie jest aż tak ważna w tym procesie, gdyż każde nowe słowo, wyrażenie, idiom czy zwrot można bardzo szybko sprawdzić w słowniku lub w internecie.

Czytanie książek w języku obcym wiąże się z wieloma zaletami.

Niewątpliwie jedną z nich jest wielka satysfakcja z osiągniętego poziomu opanowania języka obcego pozwalającego na w miarę płynne i swobodne czytanie książek w języku obcym.

Czytanie książek w języku obcym to także bardzo dobry sposób na dalsze rozwijanie umiejętności językowych (zwłaszcza w dziedzinie słownictwa). W książkach można spotkać mnóstwo idiomów, rzadko używanych wyrażeń i słów, słów o różnym odcieniu znaczeniowym czy zabarwieniu emocjonalnym. Opisy przyrody, sytuacji, rys historyczny itp to istna kopalnia słownictwa z bardzo różnych dziedzin (w zależności od rodzaju czytanego dzieła), którego poznanie i odkrywanie uczyni każdego uczącego się języka obcego bogatszym o nową wiedzę (nie tylko w zakresie słownictwa).

Czytanie książek w języku obcym to także bezpośredni dostęp i wgląd w zamysły i przesłania autora. Tłumaczenia książek są z natury “skażone” stylem danego tłumacza, pewnego rodzaju “wyobrażeniem” tłumacza na temat przesłania autora. Nie mając dostępu do oryginału jesteśmy poniekąd skazani na powielanie takich wyobrażeń i takiego stylu.

Tłumaczenie dokumentacji medycznej – trudności i bariery

Tłumaczenia dokumentacji medycznej to chyba najbardziej odpowiedzialna dziedzina tłumaczeń, gdyż w sytuacji, w której w grę wchodzi zdrowie lub / i życie pacjenta – klienta, każda pomyłka może mieć dosłownie i w przenośni katastrofalne skutki.

Dokumenty medyczne to bardzo specyficzny typ tłumaczeń. Wymagają one przede wszystkim znajomości fachowego, wysoce specjalistycznego słownictwa z dziedziny, której dotyczy tłumaczony tekst (np. nefrologia, ortopedia, laryngologia, kardiologia) oraz, lub przede wszystkim, wiedzy o tym jak funkcjonuje organizm, w jakiej zależności wobec siebie pozostają poszczególne organy czy części ciała, jak zmiana parametrów np. badań krwi czy moczu wpływa na organizm, itp.

O ile w przypadku specjalistycznego słownictwa, można z reguły skorzystać z fachowych słowników medycznych, specjalistycznych stron dedykowanych dla tłumaczy, na których fachowcy z branży służą poradami i sugestiami (np. www.proz.com) lub ogólnie z bezkresnych zasobów Internetu (np porównując obrazki/zdjęcia w języku źródłowym i docelowym i na ich podstawie ustalając poprawność tłumaczenia danego słowa, wyrażenia czy zdania), to już zdobycie fachowej wiedzy medycznej wymaga albo wielu lat doświadczenia w tłumaczeniach z danej dziedziny medycyny (przypominającego po trosze drogę do specjalizacji lekarza) albo konsultacji z lekarzem danej dyscypliny. 

Rzecz jasna wpływa to znacząco na cenę tłumaczeń (wysoka specjalizacja, konieczność dodatkowych płatnych konsultacji lekarskich) oraz na czas realizacji zleceń. Tłumaczeń medycznych nie wykonuje się “od ręki”, wymagają one dni, nieraz tygodni (oczywiście w zależności od stopnia złożoności oraz objętości tekstu podlegającego tłumaczeniu). Dlatego też zlecając fachowy tekst medyczny warto przede wszystkim znaleźć sprawdzone biuro tłumaczeń lub tłumacza specjalizującego się w medycynie oraz należy pamiętać, że cena i termin będą w mniej korzystne dla klienta, niż w przypadku bardziej tradycyjnych zleceń.

Czy tłumaczenie uwierzytelnione jest plagiatem?

Aby udzielić odpowiedzi na to pytanie, należy w pierwszej kolejności ustalić definicję plagiatu. Plagiat to ogólnie rzecz ujmując nie tylko przepisanie cudzej pracy  i przedstawienie jej pod własnym nazwiskiem. Jest nim także każdorazowe skopiowanie cudzego dzieła lub jego części i przypisanie sobie jego autorstwa.

Wyróżniamy trzy główne rodzaje plagiatu:

– Plagiat jawny, który polega na przejęciu całości lub fragmentu cudzego utworu i opatrzeniu go własnym nazwiskiem         

– Plagiat ukryty charakteryzujący się przejęciem tylko fragmentów cudzego utworu i niepodaniem przy tym źródła oraz prawdziwego autora;

– Autoplagiat czyli powtórne opublikowanie fragmentów własnych wcześniej opublikowanych utworów jako utworów nowych, bez podania o tym informacji.

Tłumaczenie uwierzytelnione natomiast polega na oddaniu w języku ojczystym lub obcym (w zależności od kierunku tłumaczenia) treści danego dokumentu wraz z uwzględnieniem wszystkich informacji o autorze dokumentu (np. właściwym pracowniku Urzędu Stanu Cywilnego, dziekanatu uczelni, pracowniku towarzystwa ubezpieczeniowego, lekarzu, itp).

Nie ma więc w tym przypadku mowy o zatajaniu jakichkolwiek informacji, ukrywaniu autora czy instytucji wydającej dokument. Wszystkie te informacje są wręcz wymagane w celu nadania ważności i wiarygodności tłumaczeniu danego tekstu.

Należy też zwrócić uwagę na fakt, iż tłumaczony dokument nie został zazwyczaj opracowany przez daną osobę, która może rościć sobie do niego prawa (w tym autorskie). Dla przykładu dokumenty podpisywane przez kierowników lub upoważnionych pracowników urzędu stanu cywilnego nie zostały opracowane przez nich, lecz powstały na bazie szablonów o ogólnopolskim ujednoliconym formacie.

Podobne rzecz ma się z zaświadczeniami wydawanymi przez uczelnie, towarzystwa ubezpieczeniowe, zwolnieniami lekarskimi. Wszystkie tego typu dokumenty stanowią (najczęściej) ujednolicone wzory, które są powszechnie wykorzystywane dla przewidzianych w nich celach.

Ważne są też intencje tłumacza. W przypadku plagiatu mamy sytuację, w której osoba popełniająca plagiat świadomie i celowo ukrywa prawdziwe pochodzenie dokumentu, starając się przypisać sobie jego autorstwo i “zasługi”.

Tłumacz przysięgły natomiast w swoim tłumaczeniu zawiera wszystkie dane pozwalające bez najmniejszych problemów zidentyfikować autora danego dokumentu.

Rolą tłumacza przysięgłego jest przede wszystkim służenie pomocą ogólnie rozumianemu społeczeństwu i klientom w załatwianiu nieraz bardzo zawiłych i skomplikowanych spraw.

Jakiekolwiek próby zrównania pracy tłumacza przysięgłego z “pracą” osoby dopuszczającej się plagiatu stanowiłyby rzecz jasna całkowite zaprzeczenie idei tego zawodu.

Jak wybrać dobre biuro tłumaczeń

Wybór biura tłumaczeń wbrew pozorom nie jest rzeczą prostą. Bez względu na to, czy zamierzamy skorzystać z usług biura tłumaczeń jednorazowo lub też korzystać bardzo sporadycznie, czy też nawiązać stałą współpracę (np. z racji profilu działalności naszej firmy, który wymaga wykonywania regularnych tłumaczeń), warto poświęcić trochę czasu na znalezienie odpowiedniego biura, aby mieć pewność i gwarancję solidnie i terminowo wykonanej usługi i przy okazji zaoszczędzić sobie nerwów i czasu.

Przy wyborze biura tłumaczeń warto kierować następującymi wytycznymi:

1. Długość działalności biura tłumaczeń na rynku. Oczywiście nie można a priori odrzucić i negować solidności biura, które powstało dajmy na to miesiąc temu. Każdy kiedyś, nawet te najbardziej renomowane firmy, zaczynał od postaw. Natomiast fakt, iż dane biuro istnieje powiedzmy 10-15 lat stanowi na pewno pewien rodzaj wyznacznika jakości jego usług i zdolności utrzymywania i pozyskiwania nowych klientów.

2. Opinie na temat biura tłumaczeń. Obecnie w dobie internetu stosunkowo łatwo znaleźć opinie na temat każdej interesującej nas firmy. Biura tłumaczeń nie są tutaj wyjątkiem. Praktycznie w Google zawsze znajdzie się kilka mniej lub bardziej pochlebnych opinii na temat działalności danego biura tłumaczeń. Aczkolwiek warto zachować w tym wypadku czujność i zdrowy rozsądek i nie podchodzić bezkrytycznie do każdej przeczytanej opinii. Często zdarza się bowiem, że biura tłumaczeń “zamawiają” pozytywne opinie albo u swoich pracowników albo u innych osób, które korzystając z anonimowości, jaką zapewnia internet, podają się za rzekomych bardzo zadowolonych klientów i wychwalają usługi danego biura pod niebiosa. Działa to też w drugą stronę. Te same biura tłumaczeń zlecają wystawienie bardzo krytycznych i nieraz niemających nic wspólnego z rzeczywistością i faktami opinii, tylko po to, aby przedstawić swoją konkurencję w negatywnym świetle. W tym kontekście warto też zwrócić uwagę na czas oraz okres wystawiania opinii. Nasze podejrzenie powinny wzbudzić np. opinie wystawione tego samego dnia, lub w krótkim odstępie czasu, co raczej nie jest naturalną rzeczą i co wskazuje na ręczne sterowanie tym procesem.

3. Cena, jakość oraz szybkość realizacji usługi. Oczywiście elementy te odgrywają i zawsze będą odgrywać bardzo istotną rolę przy wyborze biura tłumaczeń. Jednak pamiętajmy o złotej zasadzie. Do wyboru mamy trzy rzeczy “Tanio”, “Szybko” i “Dobrze”.  Jeśli wybieramy “Tanio” i “Szybko”, to nigdy nie będzie “Dobrze”. Jeśli chcemy mieć “Tanio” i “Dobrze”, to nigdy nie będzie “Szybko”. Jeśli natomiast chcemy mieć “Szybko” i “Dobrze”, to nigdy nie będzie “Tanio”.

Warto też popytać znajomych, który być może mieli okazję skorzystać z usług biura tłumaczeń i mogą polecić kogoś zaufanego.