Jak napisać maila po angielsku

Oceń stronę!

E-mail to nic innego jak list w formie elektronicznej. W związku z tym w przypadku pisania e-maili stosuje się takie same zasady jak w przypadku pisania tradycyjnych listów. Podobnie jak w przypadku listów, e-maile dzieli się na formalne i nieformalne.

Nieformalne e-maile to wiadomości pisane do znajomych, rodziny, kolegów/koleżanek z pracy, itp. W ich przypadku nie ma praktycznie obowiązujących konwenansów. Piszemy często skrótami, niedbale, z literówkami lub innymi błędami językowymi, gdyż na pierwszym planie jest szybkość przekazania danych informacji, nie zaś ich styl. W tego typu wiadomościach bardzo często można spotkać skróty: ASAP (as soon as possible) – najszybciej, jak to możliwe, TTYL (talk to you later) – napiszę później, BTW (by the way) – a propos, czy FYI (for your information) – dla twojej informacji.

W przypadku maila formalnego należy z kolei przestrzegać zasad stosowanych w oficjalnej korespondencji pisanej.
Taką wiadomość należy rozpocząć od wyrażenia „Dear Sir/Madam” – „Szanowny Panie/Szanowna Pani”, lub ogólnego wyrażenia „To whom it may concern” – „Do wszystkich zainteresowanych”. Warto też pamiętać o tym, aby mail oficjalny zawierał temat.

W dalszej części można użyć takich wyrażeń jak „I am writing in connection with/with reference to/with regard to” – „Piszę w związku z”, „With reference to….” – „W nawiązaniu do…” oraz wiele innych wyrażeń w zależności od kontekstu oraz zamiaru autora. Jeśli przesyłamy załącznik możemy użyć wyrażenia „Please find attached” – „W załączeniu”.

Na zakończenie warto użyć wyrażania „I am looking forward to hearing from you” – „Czekam na odpowiedź z Pana/Pani strony” czy też „Yours sincerely”, „Yours faithfully” – „Z poważaniem”.

W przypadku wątpliwości co do tłumaczenia poszczególnych słów warto czasem też warto wesprzeć się słownikiem tradycyjnym lub online.

Warto też pamiętać o często popełnianych błędach

  1. Brak imienia (nazwiska) przy pożegnaniu
  2. Brak załącznika, mimo iż z treści maila wynika, że powinien on być dołączony.
  3. Odpowiadanie jednej osobie, zamiast wszystkim dołączonym do korespondencji.
  4. Zwlekanie z odpowiedzią lub nawet brak odpowiedzi