Kiedy wymagane jest tłumaczenie przysięgłe?

5/5 - (1 vote)

Chcesz przetłumaczyć dokumenty na język obcy? Sprawdź, kiedy potrzebny jest tłumacz przysięgły. Dowiedz się, czym są tłumaczenia uwierzytelnione i w jakich sytuacjach należy z nich korzystać. Upewnij się, że wybrane przez Ciebie biuro tłumaczeń w Katowicach posiada odpowiednie uprawnienia.

Tłumaczenia przysięgłe

Zasada jest prosta: tłumacze przysięgli zajmują się przekładaniem dokumentów, które mają moc prawną. Ponoszą odpowiedzialność za ewentualne błędy i poświadczają zgodność treści z oryginałem za pomocą specjalnej pieczęci. Z ich usług korzystają zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby indywidualne. Na liście najczęściej tłumaczonych dokumentów znajdują się między innymi:

  • świadectwa szkolne, maturalne i dyplomy ukończenia studiów,
  • akty urodzenia, ślubu i zgonu,
  • zaświadczenia o niekaralności,
  • wyroki sądowe i dokumenty procesowe,
  • świadectwa chrztu i bierzmowania,
  • zaświadczenia o nadaniu numeru NIP i REGON,
  • dowody rejestracyjne pojazdu.

Ponadto tłumacz przysięgły w Katowicach podejmuje się przekładów umów cywilno-prawnych i dokumentacji firmowej. W tej kategorii można wymienić umowy najmu, kupna, sprzedaży, zwolnienia lekarskie, sprawozdania finansowe, koncesje i zwolnienia. Zakres współpracy jest bardzo szeroki.

Lista tłumaczy przysięgłych

Tłumaczeniem dokumentów o mocy prawnej mogą zajmować się wyłącznie osoby spełniające określone ustawą kryteria. Kandydaci muszą przystąpić do egzaminu organizowanego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną. Składa się on z dwóch części, pisemnej i ustnej. Po zaliczeniu testu zyskuje się prawo do wykonywania zawodu oraz następuje uroczyste ślubowanie przed Ministrem Sprawiedliwości. Biuro tłumaczeń uwierzytelnionych powinno zatrudniać osoby wpisane na oficjalną listę tłumaczy przysięgłych. Są to fachowcy niekarani, zdolni do pełnienia czynności prawnych, będący obywatelami Polski lub Unii Europejskiej. Wymagany jest również tytuł magistra polskiej lub europejskiej uczelni.

Wiarygodność usług

Dlaczego takie ważne jest, by dokumentacja została przełożona przez certyfikowanego fachowca? Warto uświadomić sobie, że w przypadku specjalistycznych tekstów o mocy prawnej liczy się każde słowo. Przekład musi być precyzyjny i wykonany ze świadomością występowania różnych kontekstów kulturowych. Tłumaczenia z języka angielskiego uwzględniają specyfikę biurokracji w Polsce i w krajach anglojęzycznych. Ponadto usługodawca bierze pełną odpowiedzialność za popełnione przez siebie błędy, zwalniając klienta na przykład z oskarżenia o celowe fałszerstwo. Warto wybierać biura oferujące wsparcie specjalistów różnych języków, w tym hiszpańskiego, francuskiego, czeskiego, holenderskiego i niemieckiego.

Biuro tłumaczeń przysięgłych w Katowicach

Potrzebujesz rzetelnego, zgodnego z obowiązującym w Polsce prawem tłumaczenia w Katowicach? Wybierz przekład uwierzytelniony. Skontaktuj się z nami, przedstawimy więcej informacji na jego temat. Zgłoś się do nas, a sprawnie przełożymy umowy cywilno-prawne, pisma sądowe, zaświadczenia czy dokumenty firmowe.