Nasza oferta

Naszym Klientom oferujemy następujące typy usług:

  • tłumaczenia pisemne przysięgłe
  • tłumaczenia pisemne nieuwierzytelnione

Tłumaczenia pisemne wykonujemy obecnie we wszystkich językach europejskich, m.in. angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, czeskim, słowackim, węgierskim, niderlandzkim (holenderskim), szwedzkim, norweskim, fińskim, duńskim, serbskim, chorwackim, macedońskim, tureckim, greckim, ukraińskim, litewskim, białoruskim, rumuńskim, bułgarskim. Współpracujemy także z tłumaczami posługującymi się językiem arabskim, japońskim, chińskim oraz łacińskim.

Aby jak najbardziej ułatwić i usprawnić Państwu kontakt z nami, teksty można przesyłać:

  • osobiście,
  • faksem
  • pocztą elektroniczną
  • pocztą kurierską

Gotowe tłumaczenia możemy dostarczyć Państwu pocztą elektroniczną, faksem, w formie wydruku lub w postaci pliku zapisanego na dyskietce lub płycie CD.