Na czym polega nostryfikacja dyplomów?

Oceń stronę!

Globalizacja oferuje nam ogromne możliwości, jeżeli chodzi o rozwój zawodowy. Aby móc bez przeszkód wejść na niemiecki, włoski bądź hiszpański rynek pracy, warto dokonać nostryfikacji dyplomu. W artykule wyjaśniamy, na czym polega ta procedura oraz jakich korzyści może dostarczyć wnioskującemu. Prezentujemy zestaw wymaganych dokumentów, poruszając przy tym kwestię ich translacji. Zapraszamy do sprawdzenia, w jakich sytuacjach wystarczy tłumaczenie zwykłe, a w jakich należy skorzystać z usług tłumacza przysięgłego.

Czym jest nostryfikacja dyplomu?

Nostryfikacja dyplomu jest procesem ukierunkowanym na uznanie wykształcenia zdobytego poza granicami danego kraju. Polega na dokonaniu porównania uzyskanych kwalifikacji z tymi, jakie dana osoba nabyłaby, studiując na uczelni nostryfikującej.

Szczegółowej ocenie podlegają:

  • program i czas trwania studiów,
  • efekty nauki,
  • uprawnienia zawodowe i zrealizowane praktyki.

W przypadku stwierdzenia istotnych różnic wnioskujący może zostać wezwany do uzupełnienia wiedzy w danej dziedzinie i przejścia określonych egzaminów.

Rolę podmiotu nostryfikującego odgrywają uczelnie mające kategorię naukową A+, A albo B+ w danej dyscyplinie nauki. Za postępowanie pobierana jest opłata w wysokości nie większej niż 50% wynagrodzenia profesora.

Dlaczego warto starać się o nostryfikację dyplomu?

Pomyślne uzyskanie nostryfikacji dyplomu to dla wnioskującego doskonały sposób na to, by wyrównać swoje szanse na docelowym rynku pracy. Stanowi formalne potwierdzenie nabycia konkretnych kwalifikacji, które uprawniają do ubiegania się o posadę w wybranym zawodzie. Dzięki uznaniu uzyskanego stopnia zawodowego nie ma konieczności ponownego rozpoczynania ścieżki kariery. Zamiast tego możliwe jest natychmiastowe uzyskanie posady w pełni odpowiadającej kompetencjom.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Procedurę rozpoczyna złożenie wniosku, do którego dołącza się komplet dokumentów:

  • dyplom ukończenia studiów,
  • świadectwo lub dyplom, na podstawie którego wnioskujący został przyjęty na uczelnię wyższą,
  • źródła umożliwiające ocenę przebiegu zdobywania wiedzy oraz uzyskiwanych efektów nauki.

Warto podkreślić, że uczelnia nostryfikująca może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia powyższej dokumentacji na odpowiedni język.

Jaki typ tłumaczenia będzie wystarczający?

Odpowiedź na powyższe pytanie zależy od typu rozpatrywanego dokumentu. W przypadku świadectw i dyplomów wystarczy tłumaczenie zwykłe. Źródła wykorzystywane w celu oceny uzyskanych efektów uczenia się wymagają natomiast przekładu uwierzytelnionego, za który odpowiada certyfikowany tłumacz przysięgły danego języka (np. angielskiego).

Logos – profesjonalne tłumaczenia dyplomów

Jeżeli ubiegasz się o nostryfikację dyplomu i potrzebujesz przekładu, zapraszamy do zapoznania się z ofertą biura Logos. Od 20 lat proponujemy Klientom tłumaczenia ekspresowe m.in. z niemieckiegohiszpańskiego w Katowicach, a także okolicznych miejscowościach. W biurze usługi świadczy również tłumacz włoski, języka czeskiego, ukraińskiego, francuskiego, a nawet holenderskiego. Wyróżnia nas profesjonalizm, efektywność komunikacji i szybkość realizacji zamówień.