Tłumaczenie dokumentów do rejestracji pojazdu

Oceń stronę!

Rejestracja pojazdu zakupionego za granicą wymaga przygotowania obszernej dokumentacji. Wiele osób sprowadzających auta z Niemiec zastanawia się, czy należy wykonać niemiecko-polski przekład umów i oświadczeń. W naszym artykule rozwiewamy wątpliwości związane z tłumaczeniem dokumentów kupna-sprzedaży i samochodu, w tym szczególnie ważną kwestię translacji dowodu rejestracyjnego. Zapraszamy do lektury!

Czy tłumaczenie dowodu rejestracyjnego jest obowiązkowe?

Omawianą kwestię na gruncie prawa polskiego reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. Zgodnie z jego postanowieniami tłumaczenie dowodu rejestracyjnego pojazdu nie jest obowiązkowe, jeżeli został on zakupiony w kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). W pozostałych przypadkach dostarczenie przekładu stanowi obowiązek właściciela auta.

Pomimo braku wymogu prawnego, kierowca musi być przygotowany na wykonanie translacji na prośbę właściwego organu rejestrującego. Wątpliwości w największym stopniu mogą dotyczyć treści niezharmonizowanych na poziomie międzynarodowym, np. różnego typu adnotacji urzędowych. Wyjątek od tej reguły stanowi część związana z ujednoliconymi kodami, które stosuje się wyłącznie w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Jakie dokumenty należy przetłumaczyć obowiązkowo?

Niezależnie od kraju pochodzenia pojazdu, istnieje obowiązek tłumaczenia pozostałych dokumentów wymaganych do zarejestrowania auta. Poza omówionym uprzednio dowodem rejestracyjnym są to:

  • faktura lub umowa kupna-sprzedaży,
  • karta pojazdu (jeżeli została wydana),
  • potwierdzenie opłaty wyrejestrowania samochodu za granicą,
  • zaświadczenie o przebytym badaniu technicznym,
  • dowód opłacenia akcyzy i wniesienia opłaty w urzędzie komunikacyjnym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa tłumaczenia powyższych dokumentów należy dołączyć do wniosku o rejestrację lub wyrejestrowanie pojazdu.

Kto może dokonać tłumaczenia dokumentów do rejestracji pojazdu?

Przepisy prawa dokładnie określają również, kto może podjąć się przetłumaczenia dokumentacji do rejestracji pojazdu. Ze względu na dużą wagę umów i oświadczeń, mogą to być wyłącznie osoby zaufania publicznego, o potwierdzonych na piśmie kwalifikacjach. Do uprawnionych specjalistów należą tłumacz przysięgły danego języka (np. niemieckiego) oraz konsul kraju, z którego pojazd był importowany.

Logos – profesjonalne tłumaczenia dokumentacji

Nabycie pojazdu za granicą wiąże się ze sporządzeniem obszernej dokumentacji, która w zdecydowanej większości musi zostać przetłumaczona. Ze względu na swoją rangę, tego typu przekład może być wykonany wyłącznie przez uprawnionych do tego specjalistów. Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem tłumaczenia na jeden z języków europejskich (np. niemiecki), zapraszamy do zapoznania się z ofertą biura Logos. Proponujemy zróżnicowane tłumaczenia ekspresowe, w tym usługi tłumacza przysięgłego w Katowicach. Wyróżnia nas wysoka jakość świadczeń, korzystny zakres cen oraz szybkość realizacji zleceń.