Tłumaczenie umów kupna samochodu z języka niemieckiego

Oceń stronę!

Import samochodów z Niemiec od lat cieszy się wyjątkową popularnością. Szacuje się, że w 2018 roku aż połowa zakupionych aut pochodziła właśnie z tego kraju. Dlatego w artykule rozwiewamy wszelkie wątpliwości związane z kwestią tłumaczenia obcojęzycznych umów kupna-sprzedaży. Wskazujemy aktualne przepisy prawne w tym zakresie oraz korzyści wynikające z dokonania przekładu z języka niemieckiego. Zapraszamy do lektury!

Czy tłumaczenie umowy kupna-sprzedaży jest obowiązkowe?

Na gruncie prawa polskiego kwestię translacji dokumentów do rejestracji auta reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. Zgodnie z jego zapisami wykonanie tłumaczenia umowy kupna-sprzedaży jest obowiązkiem właściciela pojazdu. Przekład wraz z oryginałem należy dołączyć do wniosku o rejestrację lub wyrejestrowanie samochodu.  

Dlaczego należy dokonać tłumaczenia umowy kupna-sprzedaży auta?

Dokonanie translacji umowy kupna auta to często jedyny sposób na to, aby jej postanowienia były jasne dla każdego czytelnika. Urzędnicy nie muszą znać języka obcego – tym bardziej niemieckiego, który wciąż jest względnie mało popularny. Warto mieć także na uwadze to, że kontrakty handlowe są przepełnione fachowym słownictwem branżowym, które może być niezrozumiałe dla osób postronnych.

Przekładu należy dokonać również wtedy, jeżeli umowy zostały sporządzone w różnych językach. Wynika to z niepewności urzędników co do tego, że wariant polski oraz niemiecki zawierają dokładnie tę samą treść. Takie potwierdzenie może dostarczyć jedynie podpis tłumacza, mającego kwalifikacje wymagane prawem.

Kto może przetłumaczyć dokumentację handlową?

Ze względu na swoją specyfikę dokumenty handlowe (w tym umowa kupna-sprzedaży) mogą być przetłumaczone wyłącznie przez osoby zaufania publicznego. W przypadku importu pojazdów zza naszej zachodniej granicy translację może wykonać tłumacz przysięgły języka niemieckiego lub konsul Niemiec. Przygotowany w taki sposób przekład przejawiać będzie pełną, uwierzytelnioną prawnie zgodność z oryginałem.

Jakie jeszcze dokumenty rejestracyjne należy przetłumaczyć?

Przedstawienie tłumaczenia umowy kupna-sprzedaży nie jest wystarczające do tego, aby móc zarejestrować importowany samochód.

Do wniosku należy załączyć także przetłumaczone:

  • dowód rejestracyjny (import spoza UE),
  • kartę pojazdu,
  • potwierdzenie opłaty wyrejestrowania auta za granicą,
  • dowód opłacenia akcyzy i wniesienia opłaty w urzędzie komunikacyjnym,
  • zaświadczenie o przebytym badaniu technicznym.

Logos – profesjonalne tłumaczenia umów handlowych

Rejestracja samochodu sprowadzonego z Niemiec wiąże się z koniecznością profesjonalnych przekładów licznych dokumentów handlowych. Wybierając ofertę Logos, możesz skorzystać z usług tłumacza przysięgłego języka niemieckiego na terenie Katowic i okolicznych miejscowości. Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów, obecnych na rynku od 20 lat. Wyróżniają nas profesjonalizm, indywidualne podejście do Klienta, a także szybkość realizacji zamówień. Sprawdź!